Usługi księgowe

Skomplikowane prawo podatkowe w połączeniu z brakiem jednolitego stanowiska w interpretacjach podatkowych i orzecznictwie stanowią znaną bolączkę przedsiębiorców. Ciągłe zmiany przepisów oraz zbyt późne informowanie podatników o zmianach utrudniają prowadzenie działalności.

Decydując się na korzystanie z naszych usług zapewnimy:

- Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów firmy Klientów

- Prowadzenie rejestrów VAT oraz sporządzanie niezbędnych wydruków

- Sporządzanie regulaminów pracy oraz wynagrodzeń

- Prowadzenie rejestru środków trwałych i naliczanie amortyzacji

- Naliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułów podatków

- Prowadzenie ewidencji rozrachunków

- Terminowe i prawidłowe wyliczanie należnych podatków (PIT, VAT, CIT) oraz przygotowanie deklaracji i zeznań podatkowych

- Składanie deklaracji i zeznań podatkowych

- Reprezentowanie Klienta w postępowaniu administracyjnych przed ZUS i Urzędem Skarbowym

- Występowanie w imieniu Klienta o zaświadczenia o niezaleganiu w płatności podatków i składek ZUS

- Pełna obsługa kadrowo-płacowa

Umów się na konsultację

Masz pytania? Z przyjemnością udzielimy Ci wstępnej konsultacji.